Site pentru canalizare

Site orizontale pentru apa pluvială
Site verticale pentru stații de pompare

Sitele sunt destinate reținerii de reziduuri și solide grosiere din sistemele de canalizare. Au rolul de a proteja pompele de pe sistemul de canalizare și de a preveni intrarea solidelor grosiere pe conductele de by-pass în timpul debitelor crescute. Pe termen lung, toate acestea duc la costuri scăzute de mentenanță a sistemului de canalizare.

Sită ROTAMAT ® RoK2
Sită ROTAMAT ® RoK2
Sită ROTAMAT ® RoK4
Sită ROTAMAT ® RoK4