Stații de epurare a apei compacte

Tehnologii

FBR — Fixed Bed Reactor
Stații compacte cu biofiltru fix
MBBR — Moving Bed Biofilm Reactor
Reactor biologic cu biofiltru mobil
SBR — Sequencing Batch Reactors
Reactor biologic cu alimentare secvențială
RBC — Rotating Biological Contactor
Reactoare biologice cu biorotoare
MBR — Membrane Bio Reactor
Reactor cu membrane
MABR — Membrane Aerated Biofilm Reactor
Reactor cu membrane aerate

Adiss poate construi stațiile compacte integrând oricare dintre tehnologiile testate de epurare a apei.

Stație compactă containerizată ADIPUR®
Stație compactă containerizată ADIPUR®

Treapta mecanică

Are ca scop preluarea și degrosisarea apelor uzate din rețeaua de canalizare și presupune separarea mecanică a impurităților prin sitare, deznisipare, separarea grăsimilor și decantarea primară.

Tehnologia înglobată în stațiile compacte Adiss este destinată epurării avansate a apelor uzate menajere pentru 20 până la 6.000 de locuitori echivalenți. În cazuri particulare, stațiile se pot extinde pentru a deservi până la 12.000 de locuitori. Concepția modulară permite funcționarea acestora începând de la un debit redus până la debitul maxim pentru care au fost proiectate, ceea ce reduce semnificativ costurile de exploatare.

Treapta biologică

Cuprinde toate obiectele prin care se face reducerea substanțelor organice biodegradabile, a fosforului, a azotului, în prezența nămolului recirculat și a oxigenului introdus artificial în proces. Substanțele organice constituie hrana bacteriilor mineralizatoare, iar nămolul recirculat conține materialul celular viu. Aceste procese se desfășoară în bazine biologice, folosind o tehnologie de epurare clasică (nitrificare-denitrificare simultană sau intermitentă), SBR, RBC sau MBR. Tehnologiile FBR și MBBR se bazează pe micro-organisme fixe care se depun pe suprafețele de contact asigurate de biofiltrele fixe sau mobile. Reținerea biomasei și separarea nămolului activat de apa epurată se fac în decantoarele secundare clasice, Dortmund sau lamelare, de înaltă eficiență. Reactoarele biologice sunt sub formă de container sau bazin circular.

Adiss rezolvă problemele clienților prin soluții bazate pe competența tehnologică și integrarea verticală a unui set complet de specializări, de la proiectare până la punerea în funcțiune. Soluția asigură parametrii de calitate stabiliți prin normativele europene prevăzute în Directiva Consiliului Uniunii Europene Nr. 91/271/EEC — 21.05.1991 și în România prin HG 188/20.03.2002 modificată și completată prin HG 352/11.05.2005 conform NP 133/2013.

Treapta terțiară

Cuprinde dezinfecția apei cu raze ultraviolete, ozon, clor sau prin filtrare cu membrane ultrafiltrante.

De ce să alegi Adiss pentru stații compacte?

25 de ani de experiență
Peste 250 de stații compacte proiectate și instalate
Calitatea apei garantată
Suport tehnologic și de proiectare
Cost de operare optim
Servicii post-vânzare complete
Instalare rapidă
Cost mic de investiție
Suprafață ocupată mică
Opțiune de dezodorizare și antifonare

Tratarea nămolului

Presupune prelucrarea nămolului primar și în exces rezultat din procesul de epurare, pentru a fi depozitat în conformitate cu normele actuale sau folosit în agricultură. În stațiile compacte, folosim instalații mecanice de deshidratare cu prese cu melc, filtre cu saci sau alte echipamente adecvate.

Automatizare

Conducerea automată a stației de epurare se face printr-un sistem de automatizare unitar care asigură funcționarea automată a stației de epurare și poate fi monitorizat prin sistemul SCADA.

Fabricație

Modulele biologice, modulele de echipamente termoizolate și toate elementele care intră în contact cu apa sunt fabricate din oțel inoxidabil. Pompele, mixerele și suflantele care intră în componența stațiilor noastre sunt produse de către companii recunoscute la nivel mondial.