Tratarea nămolului septic

În cazul în care tratarea apelor uzate este descentralizată, se produce nămol septic care trebuie evacuat, colectat și tratat centralizat. Atunci când este posibil, acest lucru se efectuează la o stație de epurare centralizată cu o capacitate excedentară suficientă. In cazul în care o astfel de instalație nu este disponibilă în apropiere, poate fi construita o stație pentru tratarea specială de nămol septic.

Nămolul septic trebuie tratat în prealabil pentru a îndepărta substanțele solide perturbatoare (de exemplu resturile) și solidele grele (pietriș și pietriș).

Nămolul septic pre-tratat mecanic este deshidratat în echipamentul de preluare a namolului. După compostare, nămolul septic tratat poate fi aplicat ca îngrășământ și pentru ameliorarea solului. Filtratul rezultat din deshidratarea nămolului într-un Bio-Reactor membranane și reciclăm efluentul ca apă de proces (apă de spălare și pulverizare). Surplusul efluent poate fi reutilizat pentru irigare

Oferim servicii pentru orice solutie aleasa!

Suport
Oameni

Tehnologii

Huber Solutions
Huber Solutions